JAUNUMI

Bibliska ētika un lēmumu pieņemšana, 12.- 16. novembris

Ievietots 17. July 2018 - 15:48

Bibliska ētika un lēmumu pieņemšana

Dr. Maikls Peins

2018. gada 12. - 16. novembris

--------> sīkāka informācija par kursu

-------> kursa plakāts 


2018. gada lekciju plāns

Ievietots 7. March 2017 - 12:34

Lūdzam iepazīties ar semināra 2018. gadā plānotajām lekcijām .


Atskats uz Baltijas Sludināšanas konferenci 2015

Ievietots 17. November 2015 - 17:26

Baltijas Sludināšanas konferences 2015 atklāšanas uzruna no Alvja Saukas.Baltijas Sludināšanas konferences 2015 atklāšanas uzruna no Alvja Saukas.

Konferences runātāji: (no kreisās) Andrew Sach, Ungars Gulbis, Andis MiezītisKonferences runātāji: (no kreisās) Andrew Sach, Ungars Gulbis, Andis Miezītis

Viena no konferences darba grupām - par Pāvila vēstuli filipiešiem.Viena no konferences darba grupām - par Pāvila vēstuli filipiešiem.

Visi kopā pēc konferencesVisi kopā pēc konferences


Dr. Andrew H. Selles pētījums "UZVEIC BAILES AR TICĪBU UN MĪLESTĪBU!"

Ievietots 15. January 2014 - 14:22

Endrjū Selle (Andrew H. Selle) ir sertificēts kristīgā izlīguma panākšanas speciālists, kurš kalpo kā samierinātājs, apmācību vadītājs, laulības un ģimeņu padomdevējs. Doktora grādu ieguvis Vestminsteres Teoloģiskajā seminārā, Filadelfijā, ASV. Viņš ir mācītājs evaņģēliskā prezbiteriāņu baznīcā un viņu īpaši interesē samierināšanas darbs draudzēs. Baltijas Reformātu Teoloģijas seminārā 2012. gadā Endrjū Selle pasniedza kursu "Kā Dievs izmaina grēciniekus? (Dieva Vārda pielietošana kristīgajā padomdošanā)"

Plašākai auditorijai piedāvājam viņa rakstu/pētījumu par to, kā bibliskā veidā iespējams pārvarēt dažādas bailes.

PĒTĪJUMA KOPSAVILKUMS: Kā ar visām citām cilvēku emocijām, arī bailes nekad nepastāv tukšumā, bet ir nesaraujami saistītas ar domu pasauli. Un gan emocijas, gan domas rodas un aug no tā, kam pieķērusies sirds. Visas bailes – sākot no vispārējām, nelielām raizēm un beidzot ar nomācošām un nekontrolējamām panikas lēkmēm – ir lielā mērā morāls jautājums, viscaur caurausts ar ticībā balstītām izvēlēm, kas atklāj cilvēka uzticību patiesajam Dievam vai neskaitāmiem viltus dieviem. Šis pētījums atklāj vispārēju 'karti', kā strādāt ar bailēm visā to spektrā. Balstoties uz piemēru par fobiju no tiltiem, tiek piedāvāta vienkārša, soli pa solim metode, kas ir iedarbība un viegli iegaumējama, un var palīdzēt ikvienam, kas saskaras ar bailēm jebkurā tās izpausmē.

Lasīt pētījuma 1.daļu

Lasīt pētījuma 2.daļu  

Lasīt pētījuma 3.daļu  


Semināra programma - plašam lokam ar tulkojumu latviski

Ievietots 1. August 2012 - 17:01

 "Teoloģijas izglītība nav paredzēta šauram baznīcas kalpotāju lokam. Tieši otrādi – tā ir nepieciešama daudziem no mums, lai mēs spētu labāk kalpot Dievam un piepildīt savu aicinājumu.
Tāpēc BRTS ir izveidojis šo teoloģijas studiju programmu, kuras mērķis ir palīdzēt dažādu jomu profesionāļiem piepildīt viņu aicinājumu kalpot Kristum un ietekmēt apkārtējo sabiedrību" (lasīt pilnu tekstu)

Rūdolfs Dainis Šmits, arhitekts Teoloģijas Maģistrs (M.A.T.S., Covenant Theological Seminary), Dip. Arch, B. Arch; Semināra valdes loceklis